Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nam Tống, Kim
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/01/2018 22:43

殘春

昨日春光更水涯,
水涯今日已春賒。
春歸只道無蹤跡,
尚有青苔一片花。

 

Tàn xuân

Tạc nhật xuân quang cánh thuỷ nha,
Thuỷ nha kim nhật dĩ xuân xa.
Xuân quy chỉ đạo vô tung tích,
Thượng hữu thanh đài nhất phiến hoa.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nắng xuân hôm trước lướt bờ
Xuân cùng bến nước bây giờ đã xa
Không còn dấu vết xuân qua
Rêu xanh chỉ một mảnh hoa úa tàn

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bờ nước hôm qua xuân sắc rạng
Hôm nay bờ nước sắc xuân phai
Xuân đi nào biết đâu tung tích
Trên lớp rêu dày một phiến thôi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời