Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nam Tống, Kim
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/08/2014 15:53

安仁縣問宿

幕燕翻雷天作雲,
一聲歸鳥萬林昏。
荒城寂寞無堪酒,
燈下搘頤雨打門。

 

An Nhân huyện vấn túc

Mạc yến phiên lôi thiên tác vân,
Nhất thanh quy điểu vạn lâm hôn.
Hoang thành tịch mịch vô kham tửu,
Đăng hạ chi di vũ đả môn.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Én tránh sấm trời mây vần vũ
Rừng tối tăm một tiếng chim về
Không có rượu thành hoang vắng vẻ
Cửa dội mưa cằm chống đèn khuya

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sấm động mây vần che cánh én
Chim kêu về núi ngập hoàng hôn
Thành hoang vắng vẻ tìm đâu rượu
Mưa vỗ đèn khuya tựa chống cằm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời