05/07/2022 04:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

An Nhân huyện vấn túc
安仁縣問宿

Tác giả: Bạch Ngọc Thiềm - 白玉蟾

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/08/2014 15:53

 

Nguyên tác

幕燕翻雷天作雲,
一聲歸鳥萬林昏。
荒城寂寞無堪酒,
燈下搘頤雨打門。

Phiên âm

Mạc yến phiên lôi thiên tác vân,
Nhất thanh quy điểu vạn lâm hôn.
Hoang thành tịch mịch vô kham tửu,
Đăng hạ chi di vũ đả môn.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Én tránh sấm trời mây vần vũ
Rừng tối tăm một tiếng chim về
Không có rượu thành hoang vắng vẻ
Cửa dội mưa cằm chống đèn khuya

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Ngọc Thiềm » An Nhân huyện vấn túc