Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Ngọc Thiềm (8 bài)
- Chu Bật (2 bài)
- Ngô Tiềm (1 bài)
- Từ Nguyên Kiệt (1 bài)
- Nguyên Hiếu Vấn (54 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Vũ Minh Tân (1 bài)
- Nguyễn Hà (1 bài)
- Phạm Thanh Cải (1 bài)
- Trương Việt Linh (1 bài)
Tạo ngày 18/06/2007 19:30 bởi Vanachi
Diệp Thiệu Ông 葉紹翁 (1194-?) tự Tự Tông 嗣宗, hiệu Tĩnh Dật 靖逸, Long tuyền nhân thị 龍泉人氏, thi nhân đời Nam Tống. Ông vốn họ Lý, nhưng do từ nhỏ gia cảnh sa sút, ông nội là Lý Dĩnh 李穎 có bạn thân là Diệp Đốc 葉篤 nhận ông làm cháu thừa tự nên đổi tên khác.

 

Tuyển tập chung