遊園不值

應憐屐齒印蒼苔,
小扣柴扉久不開。
春色滿園關不住,
一枝紅杏出墻來。

 

Du viên bất trị

Ưng liên kịch xỉ ấn thương đài,
Tiểu khấu sài phi cửu bất khai.
Xuân sắc mãn viên quan bất trú,
Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai.

 

Dịch nghĩa

Thương thay cho rêu xanh bị in dấu giày dẫm lên,
Gõ nhỏ cánh cửa, đợi hồi lâu không thấy mở.
Xuân sắc đầy vườn không thể khoá nổi,
Một cành hồng hạnh vượt tường ra ngoài.


Bài này tuyển từ Tống bách gia thi tồn quyển 18, Tĩnh Dật tiểu cảo. Đây là một bài thơ ngắn được người thời đó rất ưa thích, hai câu cuối rất nổi tiếng, có ý ví cành hồng hạnh như người con gái bị khoá chặt bởi lễ giáo phong kiến, vốn thoát thai từ hai câu trong bài Mã thượng tác của Lục Du: “Dương liễu bất già xuân sắc đoạn, Nhất chi hồng hạnh xuất tường đầu” 楊栁不遮旾色斷,一枝紅杏齣墻頭 (Liễu không che nổi sắc xuân, Một cành hồng hạnh đã vươn qua tường) nhưng khái quát mạnh mẽ hơn. Câu thơ giàu sức sống mới mẻ, sắc xuân phát triển bồng bột không thể gò bó được.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Xót thương rêu mướt dấu giày in,
Gọi cửa hồi lâu vẫn nín thinh.
Xuân sắc khắp vườn khôn cách giữ,
Vượt tường hồng hạnh cố vươn mình.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hà

Guốc buồn in dấu rêu xanh
Mười phen gõ cửa, chín đành trở ra
Giam sao xuân sắc được mà
Một cành hạnh đỏ ló hoa đầu tường

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Năm

Nền cũ rêu xanh, dấu guốc buồn
Mười lần gõ cửa chín lần không
Sắc xuân đâu dễ bề cung cấm
Trĩu xuống đầu tường đã một bông


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Guốc dẫm rêu xanh cho xót ai,
Mười lần cửa gọi, chín lần cài.
Khắp vườn xuân đẫy khôn ngăn được,
Một nhánh hạnh tươi lọt mé ngoài.

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Sợ chăng guốc phạm lối rêu
Mười lần gõ cổng, chín đều lặng thinh
Vườn bưng khó nhốt xuân xinh
Vượt tường hạnh đỏ một cành khoe bông


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hạ Tri Tiêu

Rêu xanh in dấu guốc bần
Mười phen gõ cửa chín lần trở ra
Giam sao xuân sắc mượt mà
Hạnh hoa đỏ thắm ngó ra cuối tường...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Tú Vinh

Sợ guốc phàm phu dẫm rêu xanh
Thiết tha gõ cửa, người lặng thinh
Vườn sâu khoá xuân nào chăng được
Kìa nhành hạnh thắm vượt tường nghênh.

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thương lớp rêu xanh dưới gót hài
Mười lần gõ cửa chín lần sai
Đầy vườn xuân sắc giam sao được
Hạnh thắm loi tường trỗ đợi ai

43.75
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Ngập ngừng ngại bước giẫm rêu xanh
Gõ cửa, then cài, thấy vắng tanh
Vườn ngập sắc xuân, không chặn nổi
Qua tường, hồng hạnh ló cành xanh.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Yêu sao vết guốc in rêu
Hồi lâu không mở, gõ nhiều cửa phên
Vườn xuân không khoá nổi xuân
Một cành hồng hạnh đã vươn qua tường

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối