Ôm cây nghiêng tường đông lối rậm
Gai góc đầy vây quấn mầm thân
Năm nào hồng hạnh giống x
Cánh hồng lớp lớp cùng xuân đua màu
Người quê mùa thấy nhiều chẳng quý
Riêng khách thơ có ý xuýt xoa
Tự nhiên không phải son thoa
Giàu sang hẳn đã cung toà bọc quanh
Ao lối thơm đã qua ngày trước
Nền rêu xanh rượu đục chân trời.
Kinh xem tựa ngọc hoa tươi
Sáng ra bày bán dưới trời tây đông
Ngắm hoa hạnh khi hồng thôi trắng
Xe chơi xâm rộn khoảng mười ngày
Vườn nhà ai có cây này
Đã liền cẩn thận chắn vây đủ điều
Ở nhà vàng, A Kiều buổi mới
Gả đi xa khèn thổi Minh Phi
Quanh rèm gường chiếu thoảng rơi.
Có khi phiêu bạt dính nơi đất bùn.
Trời vô tâm vật thêm lo lấy
Đắc ý nên giữ vậy đừng khoe
Hoa im không nói chiều về
Còn ra chỉ có trăng tà quạ kêu.