14.00
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
24 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (238 bài)
- Đỗ Mục (120 bài)
- Ôn Đình Quân (54 bài)
- Vi Trang (52 bài)
- Cao Biền (26 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Lương Trọng Nhàn (24 bài)
- Nguyễn Minh (24 bài)
- Lê Nguyễn Lưu (4 bài)
- Trương Việt Linh (3 bài)
- Vũ Minh Tân (1 bài)
Tạo ngày 22/02/2008 15:06 bởi Vanachi
Ngô Dung 吳融 tự Tử Hoa 子華, người Sơn Âm, Việt Châu, đỗ tiến sĩ năm Long Kỷ đời Đường.