Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/04/2014 16:24

送荊南從事之岳州

秋拂湖光一鏡開,
庾郎蘭棹好徘徊。
遙知月落酒醒處,
五十弦從波上來。

 

Tống Kinh Nam tòng sự chi Nhạc Châu

Thu phất hồ quang nhất kính khai,
Dữu lang lan trạo hảo bồi hồi.
Dao tri nguyệt lạc tửu tỉnh xứ,
Ngũ thập huyền tòng ba thượng lai.

 

Dịch nghĩa

Mặt trăng thu in bóng trên mặt hồ như một tấm gương,
Thuyền chàng Dữu đã sẵn sàng đi nhưng còn lưu luyến.
Hẳn là chàng sẽ tỉnh rượu khi trăng lặn.
Lúc đó trên sông sẽ có tiếng đàn 50 dây.


Kinh Nam là kinh đô nước Nam Bình thời Ngũ Đại, nay là huyện Giang Lăng, tỉnh Hồ Bắc. Tòng sự là một chức quan nhỏ của nước Nam Bình. Nhạc Châu nay là huyện Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trăng như gương trên hồ in bóng
Chàng Dữu còn lóng ngóng chưa dời
Trăng tàn chàng tỉnh rượu thôi
Tiếng đàn sẽ vẳng cuối trời sóng đưa

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trăng thu in bóng mặt hồ gương,
Thuyền Dữu sẵn sàng lòng vấn vương.
Chàng hẳn tỉnh say khi trăng lặn.
Tiếng đàn ngũ thập vẳng sông trường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời