Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/04/2014 16:11

途中阻風

洛陽寒食苦多風,
掃蕩春花一半空。
莫道芳蹊盡成實,
野花猶有未開叢。

 

Đồ trung trở phong

Lạc Dương hàn thực khổ đa phong,
Tảo đãng xuân hoa nhất bán không.
Mạc đạo phương hề tận thành thực,
Dã hoa do hữu vị khai tùng.

 

Dịch nghĩa

Ngày hàn thực Lạc Dương khổ vì gió to,
Hoa xuân bị thổi trụi mất một nửa.
Đừng có cho rằng con đường hoa thơm này sẽ thực sự hết hoa,
Vì còn nhiều bụi hoa đồng nội chưa nở.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đường Lạc Dương khổ vì lộng gió
Thổi hoa xuân bay quá nửa rồi
Đừng buồn đường ngập hoa rơi
Nhiều hoa sắp nở chào đời nay mai

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hàn thực Lạc Dương khổ gió to,
Gió xuân thổi trụi nửa hoa khô.
Đừng cho đường thực hoa thơm hết,
Nhiều bụi hoa đồng chưa nở cho!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời