依依脈脈兩如何,
細似輕絲渺似波。
月不長圓花易落,
一生惆悵為伊多。

 

Tình

Y y mạch mạch lưỡng như hà,
Tế tự khinh ty diểu tự ba.
Nguyệt bất trường viên hoa dị lạc,
Nhất sinh trù trướng vị y đa.

 

Dịch nghĩa

Tại sao hai bên cứ theo nhau, nhìn nhau đăm đắm?
Nhỏ nhẹ như sợi tơ, man mác như mặt nước nổi sóng.
Tình cũng như trăng không tròn mãi, như hoa dễ rụng,
Trong cuộc đời còn đau buồn nhiều vì người.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tại sao cứ bên nhau đắm đuối?
Nhỏ như tơ, lớn tựa sóng lan
Hoa dễ rụng, trăng rồi tàn
Yêu nhau tất sẽ trăm ngàn khổ đau

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tình yêu

Sao hai người theo nhau đắm đuối?
Nhẹ như tơ, man mác như là sóng
Tình như trăng chẳng tròn hoài, như cánh hoa dễ rụng,
Đời ai đau vì ai?

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tại sao đăm đắm cứ nhìn nhau?
Nhỏ nhẹ tơ man mác sóng xao.
Tròn khuyết như trăng hoa dễ rụng,
Cuộc đời người sẽ lắm buồn đau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời