25/05/2022 13:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tình

Tác giả: Ngô Dung - 吳融

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/04/2014 16:03

 

Nguyên tác

依依脈脈兩如何,
細似輕絲渺似波。
月不長圓花易落,
一生惆悵為伊多。

Phiên âm

Y y mạch mạch lưỡng như hà,
Tế tự khinh ty diểu tự ba.
Nguyệt bất trường viên hoa dị lạc,
Nhất sinh trù trướng vị y đa.

Dịch nghĩa

Tại sao hai bên cứ theo nhau, nhìn nhau đăm đắm?
Nhỏ nhẹ như sợi tơ, man mác như mặt nước nổi sóng.
Tình cũng như trăng không tròn mãi, như hoa dễ rụng,
Trong cuộc đời còn đau buồn nhiều vì người.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tại sao cứ bên nhau đắm đuối?
Nhỏ như tơ, lớn tựa sóng lan
Hoa dễ rụng, trăng rồi tàn
Yêu nhau tất sẽ trăm ngàn khổ đau

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Dung » Tình