23/04/2024 10:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồ trung trở phong
途中阻風

Tác giả: Ngô Dung - 吳融

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/04/2014 16:11

 

Nguyên tác

洛陽寒食苦多風,
掃蕩春花一半空。
莫道芳蹊盡成實,
野花猶有未開叢。

Phiên âm

Lạc Dương hàn thực khổ đa phong,
Tảo đãng xuân hoa nhất bán không.
Mạc đạo phương hề tận thành thực,
Dã hoa do hữu vị khai tùng.

Dịch nghĩa

Ngày hàn thực Lạc Dương khổ vì gió to,
Hoa xuân bị thổi trụi mất một nửa.
Đừng có cho rằng con đường hoa thơm này sẽ thực sự hết hoa,
Vì còn nhiều bụi hoa đồng nội chưa nở.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đường Lạc Dương khổ vì lộng gió
Thổi hoa xuân bay quá nửa rồi
Đừng buồn đường ngập hoa rơi
Nhiều hoa sắp nở chào đời nay mai

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Dung » Đồ trung trở phong