Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/04/2014 16:07

水鳥

煙為行止水為家,
兩兩三三睡暖沙。
為謝離鸞兼別鵠,
如何禁得向天涯?

 

Thuỷ điểu

Yên vi hành chỉ, thuỷ vi gia,
Lưỡng lưỡng tam tam thuỵ noãn sa.
Vi tạ ly loan kiêm biệt hộc,
Như hà cấm đắc hướng thiên nhai?

 

Dịch nghĩa

Sương khói là nơi sắp đi, sông nước là nhà,
Hai ba con ngủ bên nhau trên bờ cát ấm.
Đã chào từ biệt loan và cốc rồi,
Còn chi nữa mà chưa bay về nơi góc trời?

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nước là nhà, sắp vào sương khói
Hai ba con cứ mãi ngủ ngon
Đã chào từ biệt cốc loan
Sao chưa bay dứt về phương góc trời?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sông nước là nhà sương sắp đi,
Hai ba con ngủ bờ li bì.
Đã chào từ biệt loan cùng cốc,
Sao chửa về trời chờ nửa chi?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời