Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 23/02/2008 15:19

岐州安西門

安西門外徹安西,
一百年前斷鼓鼙。
犬解人歌曾入唱,
馬稱龍子幾來嘶。
自從遼水煙塵起,
更到塗山道路迷。
今日登臨須下淚,
行人無個草萋萋。

 

Kỳ Châu An Tây môn

An Tây môn ngoại triệt An Tê,
Nhất bách niên tiền đoạn cổ bề.
Khuyển giải nhân ca tằng nhập xướng,
xưng long tử kỷ lai tê.
Tự tòng Liêu thuỷ yên trần khởi,
Cánh đáo Đồ sơn đạo lộ mê.
Kim nhật đăng lâm tu hạ lệ,
Hành nhân vô cá thảo thê thê.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Xuyên An Tây đường ngoài thông suốt,
Trăm năm xưa trống trận hết kêu.
Chó giả người đến cao giọng hát,
Ngựa xưng rồng hí lộng khắp nơi.
Khói sương bám theo dòng Liêu thuỷ,
Đường quanh co qua rặng núi Đồ.
Lên cao trông muốn rơi bao lệ,
Không bóng người cỏ mọc nhấp nhô.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cửa An Tây Kỳ Châu thông suốt
Trước trăm năm trống hết báo canh
Tiếng người chó hát loanh quanh
Con rồng ngựa tiếm hí nhăng cũng nhiều
Từ khi bụi sông Liêu gió thổi
Tới núi Đồ đường trở loạn mê
Hôm nay rơi lệ thăm quê
Không người qua lại, cỏ thì mọc hoang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đường ngoài thông suốt An Tây,
Trăm năm trống trận xưa bày hết kêu.
Giả người cao giọng chó kia
Ngựa xưng rồng hí lộng nhiều khắp nơi.
Theo dòng Liêu thuỷ sương rơi,
Đồ sơn qua núi đường thời quanh co.
Lên cao bao lệ rơi mờ,
Không người cỏ mọc nhấp nhô hoang tàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời