Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 30/05/2008 10:50, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 30/05/2008 12:09

暮去朝來無定期,
桑田長被此聲移。
蓬萊若探人間事,
一日還應兩度知。

 

Triều

Mộ khứ triêu lai vô định kỳ,
Tang điền trường bị thử thanh di.
Bồng lai nhược thám nhân gian sự,
Nhất nhật hoàn ưng lưỡng độ tri.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Sáng lại, chiều qua, chẳng định kỳ
Bãi dâu thường bị sóng dời đi
Bồng lai muốn ngó nghiêng trần thế
Ngày xuống hai phen, rõ tức thì

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chiều đi sáng đến không định trước
Ruộng dâu dời bởi nước dòng này
Bồng Lai muốn nghiệm cõi người
Mỗi ngày phải xuống lần hai mới rành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chiều qua, sáng lại, chẳng kỳ
Ruộng dâu thường bị sóng di dời hoài.
Bồng lai dò được trần ai?
Hai phen xuống chỉ một ngày rõ ngay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời