27/05/2022 21:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Triều

Tác giả: Ngô Dung - 吳融

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 30/05/2008 10:50

 

Nguyên tác

暮去朝來無定期,
桑田長被此聲移。
蓬萊若探人間事,
一日還應兩度知。

Phiên âm

Mộ khứ triêu lai vô định kỳ,
Tang điền trường bị thử thanh di.
Bồng lai nhược thám nhân gian sự,
Nhất nhật hoàn ưng lưỡng độ tri.

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Sáng lại, chiều qua, chẳng định kỳ
Bãi dâu thường bị sóng dời đi
Bồng lai muốn ngó nghiêng trần thế
Ngày xuống hai phen, rõ tức thì

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Dung » Triều