Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: cung Hoa Thanh (23)

Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 29/12/2015 21:53

華清宮其四

漁陽烽火照函關,
玉輦匆匆下此山。
一曲羽衣聽不盡,
至今遺恨水潺潺。

 

Hoa Thanh cung kỳ 4

Ngư Dương phong hoả chiếu Hàm quan,
Ngọc liễn thông thông há thử san.
Nhất khúc “Vũ y” thính bất tận,
Chí kim di hận thuỷ sàn sàn.

 

Dịch nghĩa

Lửa báo nguy trên phong hoả đài từ Ngư Dương đã truyền tới ải Hàm Cốc,
Xe ngọc của vua và quý phi mới vội vàng dời núi này (Ly sơn).
Vũ khúc “Vũ y” nghe và xem chưa hết,
Tới nay mối hận xưa vẫn làm dòng nước chảy lừ đừ.


Ngư Dương là tên thành, nay thuộc huyện Bình Cốc, tỉnh Hà Bắc, nơi An Lộc Sơn khởi binh nổi loạn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Từ Ngư Dương lửa truyền Hàm Cốc
Xe ngọc ngà lóc cóc hạ san
“Vũ y” ca khúc chưa tàn
Tới nay hận cũ làm sông lừ đừ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phong hoả Ngư Dương truyền ải Hàm,
Núi này xe ngọc vội dời sang.
“Vũ y” vũ khúc xem chưa hết,
Mối hận xưa làm nước “rỉ ran”.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời