Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (238 bài)
- Đỗ Mục (120 bài)
- Ôn Đình Quân (54 bài)
- Vi Trang (53 bài)
- Cao Biền (26 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 09/10/2008 19:42 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 09/10/2008 19:56 bởi hongha83
Thôi Lỗ 崔櫓 không rõ năm sinh năm mất, đỗ tiến sĩ vào niên hiệu Đại Trung đời Đường Tuyên Tông (có nơi chép niên hiệu Quảng Minh đời Đường Hy Tông). Làm quan đến Tư mã Đại Châu. Tác phẩm có Vô cơ tập 無機集 4 quyển, thơ ông nay còn 16 bài.