華清宮其三

門橫金鎖悄無人,
落日秋聲渭水濱。
紅葉下山寒寂寂,
濕雲如夢雨如塵。

 

Hoa Thanh cung kỳ 3

Môn hoành kim toả tiễu vô nhân,
Lạc nhật thu thanh Vị thuỷ tân.
Hồng diệp hạ sơn hàn tịch tịch,
Thấp vân như mộng, vũ như trần.

 

Dịch nghĩa

Cửa chắn ngang, vàng khoá, chẳng còn ai,
Mặt trời xuống cùng tiếng thu ở bến sông Vị.
Lá hồng từ trên núi lạnh rơi lặng lẽ,
Mây ướt như mộng, mưa như bụi nhỏ.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Cửa che vàng khoá người đâu bóng,
Trời lặn tiếng thu bến Vị trơ.
Núi lạnh lá hồng rơi lặng lẽ,
Mưa như bụi nhỏ, mây như mơ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Cửa ngăn vàng khoá chẳng người qua
Tiếng thu bến Vị buổi chiều tà
Núi lạnh, lá hồng lặng lẽ rụng
Mây chùng như mộng, mưa bụi sa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Cửa chắn khóa vàng người vắng thưa
Tiếng thu sông Vị bóng chiều đưa
Lá hồng núi lạnh rơi tan tác
Mây ướt mơ màng phất bụi mưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Người đâu vắng, cửa khoá then cài,
Bến Vị tiếng thu lịm cuối ngày.
Núi lạnh lá hồng rơi lặng lẽ,
Mây bềnh bồng mộng, bụi mưa bay!!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cửa khoá kín quạnh hiu người vắng
Sông Vị reo, nhạt nắng trời tây
Lạnh lùng lá đỏ rụng bay
Mưa phùn như buị đan mây mơ hồ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Khoá vàng cửa chắn còn ai
Chiều tàn sông Vị, thở dài tiếng thu
Lá hồng, núi lạnh, sương mù
Mây như mộng ướt, mưa như bụi trần

Chưa có đánh giá nào
Trả lời