華清宮

零葉翻紅萬樹霜,
玉蓮開蕊暖泉香。
行雲不下朝元閣,
一曲淋鈴淚數行。

 

Hoa Thanh cung

Linh diệp phiên hồng vạn thụ sương,
Ngọc liên khai nhị noãn tuyền hương.
Hành vân bất há Triều Nguyên các,
Nhất khúc “Lâm linh” lệ sổ hàng.

 

Dịch nghĩa

Lá úa đổi sang màu hồng, vạn cây đẫm sương,
Sen ngọc nở nhị, suối ấm thơm hương.
Mây trôi không dừng lại ở gác Triều Nguyên,
Một khúc “Lâm linh” lệ nhỏ mấy hàng.


Hoa Thanh là cung điện xây dựng bên dòng suối nước nóng trên núi Ly sơn, thuộc huyện Lâm Đồng, tỉnh Thiểm Tây, năm 747 để Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi cùng quần thần thỉnh thoảng hội họp ăn chơi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Lá úa hồng rơi vạn nhánh sương,
Ngọc liên nở nhị ấm dòng hương.
Mây trôi chẳng đáp Triều Nguyên các,
Một khúc “Lâm linh” lệ mấy hàng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

bình luận

Bài này Điệp Luyến Hoa dịch hay, khó thêm bớt.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lá úa tàn phai sương vạn nhánh
Sen hồng nở nhị suối thơm hương
Mây trôi bỏ mặc Triều Nguyên các
Một khúc “Lâm linh” lệ xót thương

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lá chuyển đỏ, cây mờ sương khoí
Hương nhị sen ngát suối noãn tuyền
Mây không hạ gác Triều Nguyên
“Vũ lâm linh” thoảng tự nhiên lệ trào

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lá úa sang hồng cây đẫm sương,
Sen xanh nở nhị suối thơm hương.
Mây không dừng lại Triều Nguyên các,
Một khúc “Lâm linh” sầu lệ vương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Lá tàn chuyển đỏ vạn cây sương
Sen ngọc nhuỵ tươi suối ấm thơm
Xuống gác Triều Nguyên mây chẳng lại
Lâm Linh một khúc lệ mấy dòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời