華清宮

天寶承平奈樂何,
華清宮殿郁嵯峨。
朝元閣峻臨秦嶺,
羯鼓樓高俯渭河。
玉樹長飄雲外曲,
霓裳閒舞月中歌。
只今唯有溫泉水,
嗚咽聲中感慨多。

 

Hoa Thanh cung

Thiên Bảo thừa bình nại lạc hà,
Hoa Thanh cung điện uất tha nga.
Triều Nguyên các tuấn lâm Tần Lĩnh,
Yết Cổ lâu cao phủ Vị hà.
Ngọc thụ” trường phiêu vân ngoại khúc,
Nghê thường” nhàn vũ nguyệt trung ca.
Chỉ kim duy hữu Ôn Tuyền thuỷ,
Ô yết thanh trung cảm khái đa.

 

Dịch nghĩa

Năm Thiên Bảo thái bình vui vẻ làm sao,
Điện cung Hoa Thanh cao ngất ngưởng.
Gác Triều Nguyên cao tới núi Tần Lĩnh,
Lầu Yết Cổ cao cúi thấy sông Vị.
Khúc “Ngọc thụ” nhẹ nhàng múa ngoài mây,
Điệu “Nghê thường” nhàn nhã múa dưới ánh trăng.
Nay chỉ còn có dòng Ôn Thuỷ,
Cất tiếng bi than cảm khái.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Thiên Bảo thái bình hoan hỉ sao,
Hoa Thanh điện ấy ngất cao cao.
Triều Nguyên gác thẳm trông Tần Lĩnh,
Yết Cổ lầu cao cúi Vị Hà.
“Ngọc thụ” nhẹ nhàng trời rợp múa,
“Nghê thường” nhàn nhã dưới trăng ca.
Ngày nay chỉ có dòng Ôn vẫn,
Cảm khái cất lên tiếng oán ai.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thái bình vui là năm Thiên Bảo
Cung Hoa Thanh ngất nghểu cao vời
Kìa trên Tần Lĩnh gác Triều
Nọ lầu Yết Cổ cúi coi Vị hà
Khúc “Ngọc thụ” bay ra mây khói
Điệu “Nghê thường” nhàn múa dưới trăng
Chỉ còn suối nóng nước tuôn
Tiếng reo uất nghẹn nghe buồn làm sao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thái bình Thiên Bảo vui sao,
Hoa Thanh cung điện vươn cao ngất trời.
Triều Nguyên Tần Lĩnh tới nơi,
Lầu cao Yết Cổ thấy khơi Vị hà.
Nhẹ nhàng “Ngọc thụ” mây ca,
“Nghê thường” nhàn múa trăng tà mới ngời.
Nay còn Ôn Thuỷ chảy xuôi,
Bi thương cảm khái muôn đời tiếng than!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời