15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch
Từ khoá: Ôn Tuyền (7) cung Hoa Thanh (23)

Đăng bởi Vanachi vào 09/10/2008 07:52

溫泉

已去開元四百年,
此泉猶自響潺潺。
也知不忿當時事,
長作悲聲恨祿山。

 

Ôn Tuyền

Dĩ khứ Khai Nguyên tứ bách niên,
Thử tuyền do tự hưởng sàn sàn.
Dã tri bất phẫn đương thì sự,
Trường tác bi thanh hận Lộc Sơn.

 

Dịch nghĩa

Năm Khai Nguyên đến nay đã bốn trăm năm,
Dòng suối này vẫn vọng tiếng lao xao.
Cũng biết phẫn nộ chuyện thời nay,
Cất mãi tiếng buồn hận An Lộc Sơn.


Ôn Tuyền: suối nước nóng ở khe sông Vị Hà tại Ly Sơn, đời Thịnh Đường chảy qua cung Hoa Thanh của Đường Huyền Tông.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Năm quá Khai Nguyên đã bốn trăm,
Suối này vẫn vọng tiếng âm thầm.
Phải chăng phẫn chuyện ngày nay đó?
Mãi tiếng buồn ca hận Lộc Sơn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Khai Nguyên giờ đã bốn trăm năm
Dòng suối này còn vọng tiếng thầm.
Cũng biết chuyện đời, lời phẫn nộ
Hận hoài An Lộc giọng buồn ngâm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Khai Nguyên qua bốn trăm năm hơn,
Suối chảy lao xao tiếng vọng còn,
Có phải đến nay hờn thế sự,
Giọng buồn dai dẳng hận Lộc Sơn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Khai Nguyên hơn bốn trăm năm
Lao xao tiếng suối hãy còn vọng nghe
Bất bình chuyện tự ngàn xưa
Lộc Sơn hận cũ đến giờ chưa thôi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Khai Nguyên bốn trăm năm về trước
Dòng suối này tiếng nước bình thường
Nay buồn vì chuyện nhiễu nhương
Lộc Sơn oán hận, tiếng dường bi ai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Khai Nguyên từ đó bốn trăm năm
Róc rách suối này tiếng vẫn vang
Dẫu biết đương thời chuyện chẳng bực
Tiếng buồn mãi hận Lộc Sơn làm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời