Suối quanh tường hoàng cung danh tiếng
Sắc hồng phai lộ diện Hoa Thanh
Quân vương tiên mộng không thành
Mười hai lầu ngọc ánh trăng dãi dầu

tửu tận tình do tại