15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch
Từ khoá: Vũ lâm linh (2)

Đăng bởi hongha83 vào 19/12/2008 07:55, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 19/12/2008 08:43

雨霖鈴

雨霖鈴夜卻歸秦,
猶見張徽一曲新。
長說上皇和淚教,
月明南內更無人。

 

Vũ lâm linh

“Vũ lâm linh” dạ khước quy Tần,
Do kiến Trương Huy nhất khúc tân.
Trường thuyết thượng hoàng hoà lệ giáo,
Nguyệt minh nam nội cánh vô nhân.

 

Dịch nghĩa

Khúc “Vũ lâm linh” ở Trường An,
Lại thấy Trương Huy tấu lên,
Lời ca kể lể thượng hoàng đã khóc rồi sai y chép lời,
Trăng sáng rọi cả vào “nam nội” nhưng không còn ai.


Vũ lâm linh là tên nhạc khúc, còn viết là 雨淋鈴. Trương Dã Hồ 張野狐 giỏi thổi kèn, giốc, thiện đàn không hầu, làm trưởng Tham quân hý (lo việc mua vui trong quân đội). Trong loạn An Lộc Sơn, Dã Hồ theo Đường Minh Hoàng nhập Thục rồi lại cùng vua trở về kinh. Đường Minh Hoàng trên đường đi, nghe tiếng mưa trong rừng ngân như tiếng chuông bỗng nhớ Dương Quý Phi, sai Dã Hồ làm hai khúc Vũ lâm linhHoàn ai nhạc 還哀樂.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Đêm mưa lui giá về Tần
Trương Huy khúc mới mấy lần thường tâu
Minh Hoàng khóc dạy từ lâu
Trăng soi nam nội chực hầu ấy ai


Bản dịch từ Đường thi tuyệt cú diễn ca 唐詩絕句演歌 (ký hiệu A.2814) do Đông Sơn cư sĩ (chưa rõ lai lịch) hiệu đính.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

“Vũ lâm linh” đêm lại về Tần,
Còn thấy Trương Huy khúc mới ngân.
Từng nói thượng hoàng rơi lệ dạy,
Trăng soi nam nội vắng cung nhân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

“Vũ lâm linh” đêm Trường An tấu
Lời Trương Huy kể thấu nguồn cơn
Thượng hoàng rỏ lệ tiếc thương...
Trăng soi nam nội thê lương không người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Tiếng vàng chen tiếng mưa bay
Hỏi chàng Trương hát khúc này bởi đâu?
Giận ai sẽ bạt giọt châu
Vắng người đã bóng trăng lầu cung Nam


Bản dịch từ Đường thi thất tuyệt diễn ca phụ tạp văn 唐詩七絕演歌附雜文 (ký hiệu AB.333) đời Nguyễn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời