19/01/2021 05:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa Thanh cung kỳ 4
華清宮其四

Tác giả: Trương Hỗ - 張祜

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/06/2014 09:14

 

Nguyên tác

水繞宮牆處處聲,
殘紅長綠露華清。
武皇一夕夢不覺,
十二玉樓空月明。

Phiên âm

Thuỷ nhiễu cung tường xứ xứ thanh,
Tàn hồng trường lục lộ hoa thanh.
Võ hoàng[1] nhất tịch mộng bất giác,
Thập nhị ngọc lâu không nguyệt minh.

Dịch nghĩa

Suối chảy quanh tường hoàng cung danh tiếng nơi nơi đều biết,
Nay sắc hồng đã tàn, trơ cung Hoa Thanh nơi rừng núi xanh um.
Vua một chiều kia mộng trường sinh không thành,
Để lại mười hai lầu ngọc dãi dầu dưới ánh trăng.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Suối quanh tường hoàng cung danh tiếng
Sắc hồng phai lộ diện Hoa Thanh
Quân vương tiên mộng không thành
Mười hai lầu ngọc ánh trăng dãi dầu
Hoa Thanh cung nay ở phía nam núi Ly Sơn, huyện Lâm Đồng, tỉnh Thiểm Tây. Nguyên nơi này có suối nước nóng, năm 627 Đường Thái Tông cho lập cung điện đặt tên là Thanh Tuyền cung. Năm 713, Đường Huyền Tông cải thành Ôn Tuyền cung, rồi đến năm 747 trùng tu lộng lẫy hơn và cải thành Hoa Thanh cung để cùng Dương Quý Phi hưởng trường sinh bất tử.

[1] Chỉ Đường Huyền Tông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Hỗ » Hoa Thanh cung kỳ 4