過華清宮其三

萬國笙歌醉太平,
倚天樓殿月分明。
雲中亂拍祿山舞,
風過重巒下笑聲。

 

Quá Hoa Thanh cung kỳ 3

Vạn quốc sinh ca tuý thái bình,
Ỷ thiên lâu điện nguyệt phân minh.
Vân trung loạn phách Lộc Sơn vũ,
Phong quá trùng loan hạ tiếu thanh.

 

Dịch nghĩa

Cả nước say đàn ca vui hưởng thái bình,
Trăng sáng soi cung điện được ơn trời phù hộ.
Trong mây mọi người cuồng nhiệt vỗ tay cho Lộc Sơn múa,
Gió đưa tiếng cười đùa xuống tới chân núi.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Khắp nước vui say cảnh thái bình
Điện lầu cao vút trăng lung linh
Trong mây loạn múa Lộc Sơn vũ
Gió thổi ngàn non tiếng cười tình

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Thời thịnh ca say dậy khắp nơi,
Cao cao lầu điện nguyệt trong ngời.
Lộc Sơn, khúc múa trong mây loạn,
Gió thổi trùng sơn vọng tiếng cười.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Khắp nước đàn ca hưởng thái bình
Vút cao lầu điện ánh trăng ngần
Múa ca nghiêng ngửa tầng mây thẳm
Gió vượt ngàn non khúc nhạc ngân

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cả nước ca thái bình an hưởng
Trăng sáng soi ngất ngưởng lầu son
Vỗ tay cổ vũ Lộc Sơn
Tiếng cười vang xuống tận sườn núi Ly

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Thái bình say nhịp hát nơi nơi
Vằng vặc trăng lầu điện dựa trời
Phách loạn trong mây Lộc Sơn múa
Ngàn non gió vượt hạ tiếng cười.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Cả nước ca say hưởng thái bình
Dựa trời lầu điện nguyệt lung linh
Trong mây loạn phách chàng Sơn múa
Gió tự non đưa văng vẳng thanh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cả nước thái bình say hát ca,
Ơn trời cung điện sáng trăng ngà.
Trong mây loạn nhịp Lộc Sơn múa,
Gió vọng tiếng cười chân núi xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời