華清宮

華清恩幸古無倫,
猶恐蛾眉不勝人。
未免被他褒女笑,
只教天子暫蒙塵。

 

Hoa Thanh cung

Hoa Thanh ân hạnh cổ vô luân,
Do khủng nga my bất thắng nhân.
Vị miễn bị tha Bao nữ tiếu,
Chỉ giao thiên tử tạm mông trần.

 

Dịch nghĩa

Ân sủng của vua ở cung Hoa Thanh xưa chưa từng có,
Nỗi nể sợ giới mày ngài so với tiền nhân chưa thấm vào đâu.
Dẫu không bị tội vì nụ cười của nàng Bao Tự,
Nhưng thiên tử tạm phải hứng chịu bao gió bụi đường xa.


Hoa Thanh cung là cung điện xây dựng bên dòng suối nước nóng trên núi Ly sơn, thuộc huyện Lâm Đồng, tỉnh Thiểm Tây năm 747 để Đường Minh Hoàng, Dương Quý Phi cùng quần thần thỉnh thoảng hội họp ăn chơi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ân sủng ở Hoa Thanh quá đáng
Nể mày ngài kém hạng người xưa
Nụ cười Bao Tự không vừa
Nhà vua chỉ tạm chạy mua bụi đường

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ân sủng Hoa Thanh chưa có lần,
Mày ngài nể sợ kém tiền nhân.
Dẫu không bị tội cười Bao Tự,
Thiên tử hứng bao gió bụi trần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Hoa Thanh sủng xưa không ai bằng
Còn sợ mày ngài người vượt chăng
Bao Tự cười việc chưa được miễn
Tạm làm thiên tử chịu hồng trần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời