無題(昨夜星辰昨夜風)

昨夜星辰昨夜風,
畫樓西畔桂堂東。
身無彩鳳雙飛翼,
心有靈犀一點通。
隔坐送鉤春酒暖,
分曹射覆蠟燈紅。
嗟余聽鼓應官去,
走馬蘭臺類轉蓬。

 

Vô đề (Tạc dạ tinh thần tạc dạ phong)

Tạc dạ tinh thần tạc dạ phong,
Hoạ lâu tây bạn quế đường đông.
Thân vô thái phụng song phi dực,
Tâm hữu linh tê nhất điểm thông.
Cách toạ tống câu xuân tửu noãn,
Phân tào xạ phúc lạp đăng hồng.
Ta dư thính cổ ưng quan khứ,
Tẩu mã lan đài loại chuyển bồng.

 

Dịch nghĩa

Đêm qua sao đầy trời, đêm qua gió nổi,
Bên tây lầu hoạ, phía đông nhà quế.
Thân ta không có đôi cánh phượng lộng lẫy bay cao,
Nhưng trong lòng có điểm sừng tê để cảm thông.
Ngồi xa nhau chơi trò giấu móc câu cùng chén rượu xuân ấm áp,
Phân tổ chỉ chỗ giấu móc câu dưới ánh nến hồng.
Ôi, nghe tiếng trống giục đi việc quan,
Ruổi ngựa tới lan đài như ngọn cỏ bồng.


Bài thơ này làm năm Khai Thành thứ 4 (839) đời Đường Văn Tông, khi tác giả mới nhậm chức Hiệu thư lang tại kinh thành. Trước đó, Lý Thương Ẩn từng làm Kinh Nguyên tiết độ sứ, là môn khách của Vương Mậu Nguyên 王茂元. Khi vào kinh, Lý Thương Ẩn hoặc chưa, hoặc mới cưới con gái của Vương Mậu Nguyên ít lâu, nhớ tới nàng mà viết hai bài thơ này.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông A

Sao sáng đêm qua gió lộng không
Bên tây lầu vẽ quế đường đông
Thân nào cánh phượng bay muôn sắc
Tâm sẵn sừng tê điểm cảm thông
Chuốc rượu xuân nồng ngồi cách biệt
Chia bên đùa bắn dưới đèn hồng
Ôi nghe trống giục đi chầu chúa
Phóng ngựa lên đài tựa cỏ bồng

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
44.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Đêm qua gió thổi sao đầy
Bên đông nhà quế, bên tây lầu hình.
Thân không đôi cánh phượng linh
Sừng tê tụ điểm tâm tình cảm thông.
Ngồi xa chuốc chén xuân nồng
Chia phe đùa bắn, nến hồng dần tan.
Ôi, nghe trống giục việc quan,
Ngựa phi như cỏ bồng, lan đài hầu.

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Sao mai đêm trước, gió đêm qua,
Tây có hoạ lầu, đông quế hoa.
Thân chẳng phượng xinh đôi cánh lượn,
Tâm còn tê đẹp một lòng hoà.
Ngồi xa chuốc chén rượu xuân ấm,
Lật bắn chia phe nến thắm loà.
Tiếng trống buồn nghe lo việc nước,
Lan đài trẩy mã tựa bồng tha.

35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trọng Vũ

Trăng sáng đêm qua cùng gió lộng,
Vẽ lầu tây bóng quế nhà đông.
Thân không vẻ phượng mà tung cánh,
Tâm có thần nên dễ điểm thông.
Trăng xuân ta tiễn ly nồng ấm,
Đoán vật chia bên dưới nến hồng.
Việc quan trống dục lòng ưng bỏ,
Ngựa ruổi Lan đài trong nhẹ không.


Chuyển bồng: cỏ bồng lăn, ý chỉ người quân tử không gặp thời, không được trọng dụng, muốn từ quan để tự do tinh thần.
Xạ phúc : trò chơi gieo quẻ đoán vật khi uống rượu.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Biện Giao Long

Đêm tối qua sao đầy, gió lộng
Hoạ lầu tây cạnh quế nhà đông
Thân không phải phượng bay tung cánh
Dạ có sừng tê ý cảm thông
Chuốc chén xuân, ngồi xa vẫn ấm
Chia phe "xạ phúc" dưới nến hồng
Ôi, nghe trống giục đi chầu sớm
Ngựa ruổi lan đài tựa cỏ bồng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sao đầy trời đêm qua, gió hé
Tây hoạ lâu, nhà quế phía đông
Thân ta cánh phượng tất không
Nhưng sừng tê có, cảm thông được mà
Xuân ấm áp ngồi xa chuốc chén
Vui bắn nhau dưới nến ánh hồng
Ôi, nghe trống giục việc công
Lan đài ruổi tựa cỏ bồng nhẹ bay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Đêm sáng trời sao, đêm gió lồng
Tranh lầu tây bạn quế vườn đông
Thân không cánh phượng cao tầm vượt
Lòng một sừng tê linh ý thông
Ngồi cách tiễn xuân chung rượu ấm
Chia phe đoán vật ngọn đèn hồng
Buồn nghe trống giục đi chầu sớm
Ruổi ngựa đài lan nhẹ cỏ bồng

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Đêm trước sao lên với gió lồng
Lầu tranh thềm quế cách tây đông
Thân không phượng thắm đôi hàng lướt
Lòng sẵn tê thiêng một mối thông
Ngồi chuốc chén xuân hơi rượu ấm
Chia vui ngọn nến ánh đèn hồng
Buồn nghe trống giục chầu vua sớm
Ruổi ngựa đài lan chuyển tựa bồng


Nguồn: Lê Nguyễn Lưu, Đường thi tuyển dịch - tập 2, NXB Thuận Hoá, 2007
tửu tận tình do tại
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đêm qua sao khắp trời gió nổi
Lầu hoạ bên tây, nhà quế đông
Không có thân ta đôi cánh phượng
Trong lòng có điểm để cùng thông
Ngồi xa chuốc chén xuân nồng ấm
Vui cuộc bắn nhau dưới nến hồng
Nghe trống việc quan thôi thúc nện
Lan đài ruổi ngựa như phi bồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đêm qua sao nổi gió trời lồng,
Lầu hoạ phía tây nhà quế đông.
Cánh phượng bay cao ta chẳng có,
Sừng tê có điểm để cảm thông.
Xa nhau chuốc chén xuân đầm ấm,
“Xạ phúc” trò vui dưới nến hồng.
Trống giục nghe rồi đi việc nước,
Lan đài ruổi ngựa nhẹ cỏ bồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối