Dưới đây là các bài dịch của Đông A. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 22 trang (217 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Đăng sơn (Lý Thiệp): Bản dịch của Đông A

Sáng tối lơ mơ đắm mộng tràn
Chợt nghe xuân hết gượng lên ngàn
Nhân qua viện trúc nghe sư thuyết
Lại được phù sinh nửa buổi nhàn

Ảnh đại diện

Bệnh hậu khiển ưu (Trần Danh Án): Bản dịch của Đông A

Chẳng phải mê nghèo quan chẳng muốn,
Làm quan thực dễ, khó làm người.
Lòng ta chẳng đá, cùng càng vững,
Tạo hoá xoay vòng đầy lại vơi.
Rượu nhạt lùa cơm buồn ắp dạ,
Lò tàn đỡ lạnh lửa cầm hơi.
Một đời được mất tan cùng mộng,
Để lại mày râu đối đất trời.

Ảnh đại diện

Chu trung ngẫu chiếm (Trần Danh Án): Bản dịch của Đông A

Không tình nước chảy với người chơi,
Giải mũ nương đâu giặt đúng thời.
Mặt sóng cây nghiêng biêng biếc sắc,
Đỉnh non hoà nhập ngát xanh trời.
Chim sông muốn đậu kinh chèo lái,
Hoa đỏ không lời giỡn sóng khơi.
Ai lấy nước sông xuân một khúc,
Quan hà vạn dặm rửa tanh hôi.

Ảnh đại diện

Khách trung thu dạ (Trần Danh Án): Bản dịch của Đông A

Lênh đênh trời đất yếu già chung,
Thân tựa mây trôi tóc rối tung.
Bút trụi mấy cây ngâm tứ cạn,
Đèn tàn một chén trọ buồn hung.
Đâu nơi tí tách mưa thương xót,
Trọn tối mo nang gió bập bùng.
Lãnh đạm chăn đơn say lại tỉnh,
Mộc lan ngoài núi vẳng chuông rung.

Ảnh đại diện

Quá Cổ Phao thành (Trần Danh Án): Bản dịch của Đông A

Cổ Phao thành vội vã lên đường,
Ngoảnh cổ mơ hồ thấy cố hương.
Xử thế há không làm khác lạ,
Mưu nhà hà tất đắn đo lường.
Nhủ lời xã tắc là thân phận,
Chớ hứa giang sơn nhập quốc cường.
Vạn cổ tất truyền chuyện cực lạ,
Sứ thần nón áo rách tang thương.

Ảnh đại diện

Quá cố cung hữu cảm (Trần Danh Án): Bản dịch của Đông A

Gió tung vô chủ cánh hoa vương,
Đầu bạc cung nhân tự xót thương.
Tai mắt đã theo chiều mốt mới,
Áo khăn không thấy vẻ uy thường.
Quạ đen già lão trên cành gạo,
Ngựa chiến phát phì trước cửa vương.
Tốt nhất hưng vong đừng buộc hận,
Sắc xuân thượng uyển mướt muôn phương.

Ảnh đại diện

Ký tâm hữu (Trần Danh Án): Bản dịch của Đông A

Bèo nước vội vàng anh giã biệt,
Mênh mang sông núi tớ về đâu.
Ba năm nhìn lại người như cũ,
Nửa kiếp ngoảnh đầu biết chuyện sâu.
Quân tử ưu tư đâu mới có,
Trượng phu vô lệ khóc xa nhau.
Sơn Vi khách trú như thăm hỏi,
Nói kẻ đào vong bạc hết đầu.

Ảnh đại diện

Khốc vong kỹ (Trần Danh Án): Bản dịch của Đông A

Tuổi xuân hưởng thụ được bao thì
Một kiếp xuân qua xuân lại đi
Chớp mắt yên hoa thành bạc mệnh
Vô tình mưa gió ghét kiều mi
Đêm đêm quyên quẫn kêu trăng lẻ
Tiếng tiếng chim gào viếng tịch quy
Bươm bướm chẳng hay xuân đã hết
Cành tàn còn tự luyến tâm si

Ảnh đại diện

Bắc quy quá Cổ Phao tự (Trần Danh Án): Bản dịch của Đông A

Lục đầu thành Mạc bỏ không hoang
Chiều phủ tàn bia lẫn đổ tường
Hoa cỏ trải bao xuân tiếp nối
Giang sơn cười nữa cuộc tang thương
Bến xa mù mịt tình quê nặng
Thôn lẻ mây sà lữ thứ vương
Xa giá trời nam về chốn tá
Nước xanh nổi bật một vầng dương

Ảnh đại diện

Xuất quốc (Trần Ích Tắc): Bản dịch của Đông A

Năm này phò nghĩa bỏ nam phương
Rực rỡ cao xanh đỏ tấm lòng
Chẳng phải Văn Công lâm nạn trốn
Gần như Vi Tử quốc vong thương
Cha ông công nghiệp còn noi bóng
Sử sách lưu thơm mãi thế thường
Bốn biển xa thư ngày một mối
Quê nhà xa nhớ núi sông trường

Trang trong tổng số 22 trang (217 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối