Dưới đây là các bài dịch của Đông A. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 22 trang (217 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Đại mại tân nữ tặng chư kỹ (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Đông A

Đầu bù tổ quạ quấn khăn gai
Gánh củi rét run núi sớm mai
Một giống bên sông Tiền những gái
Quần hồng cưỡi ngựa đó là ai?

Ảnh đại diện

Tin báo gửi Bạch Cư Dị (William Stanley Merwin): Bản dịch của Đông A

Trong mùa đông thứ mười lưu đày đấy
cái rét chưa bao giờ ngừng hành hạ ông
và cái đói dày vò bụng ông ngày và đêm
trong khi ông nghe thấy những tiếng kêu
từ những cái miệng đói quanh ông
cả già, cả trẻ và cả muôn loài
những chiếc túi da bọc xương đấy đang run rẩy
và ông nghe thấy những tiếng chim kêu lả đi
đang tìm kiếm trong bùn băng giá những gì nuốt được
và ông xem những con chim di cư mắc trong giá lạnh
những con ngỗng lớn ngày một yếu đi
cho đến lúc đôi cánh chúng chỉ đủ nâng la đà trên đất
để tụi trẻ con chăng lưới được một con
và xách nó tới chợ bán làm thịt
và khi đấy ông trông thấy nó
trong chuyến lưu đày của chính nó
ông mua nó và nuôi nó cho đến lúc
nó có thể bay đi và ông thả nó đi
nhưng khi đó nơi nào nó có thể đi
trong cái thế giới thời của ông
với những chiến tranh khắp nơi,
những người lính đang đói,
lửa nhóm, giết thịt, mười hai thế kỷ trước

Tôi vẫn muốn báo cho ông biết
con ngỗng khoẻ và nó đang ở đây với tôi
ông hẳn sẽ nhận ra con chim di cư cũ
nó ở với tôi đã lâu và chẳng vội rời đây
những chiến tranh bây giờ lớn hơn bao giờ hết
thói tham lam đã đạt tới mức mà ông sẽ không tin nổi
và tôi sẽ chẳng nói cho ông
người ta làm gì với những con ngỗng trước khi giết chúng
bây giờ chúng tôi đang làm tan chính cực trái đất
nhưng mà tôi vẫn chưa bao giờ biết
nó có thể đi đâu sau khi rời xa tôi

Ảnh đại diện

Dạ vũ ký bắc (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Đông A

Em hỏi ngày về hẹn vẫn chưa
Ba sơn ao ngập tối thu mưa
Bao giờ khêu nến song tây nữa
Lại kể Ba sơn mưa tối mùa

Ảnh đại diện

Dạ vũ ký bắc (Từ Bột): Bản dịch của Đông A

Em tại thâm khuê chàng cứ đi
Như mưa ngấn lệ mưa li ti
Lệ hồng bên gối mưa bên cửa
Sáng sáng chiều chiều vô tận thi

Ảnh đại diện

Tái tặng Khánh lang kỳ 4 (Viên Mai): Bản dịch của Đông A

Lựu đỏ nở đầy chim muốn đi
Tương tư chẳng thể mộng như y
Nguyện mình thân giống triều xuân chảy
Sáng đến sông Tư tối lại về

Ảnh đại diện

Tái tặng Khánh lang kỳ 3 (Viên Mai): Bản dịch của Đông A

Chỉ dẫn vì ta suối Nhược Da
Thang con cười bước nhẹ lầu hoa
Đoạt chồng ca kĩ Ngô chân phúc
Thổi sáo cầu tây phối ngẫu qua

Ảnh đại diện

Tái tặng Khánh lang kỳ 2 (Viên Mai): Bản dịch của Đông A

Cuốn rèm đón nguyệt tại liêu trai
Ý muốn lưu xuân chuyện quá hài
Nhắn gửi A Man thề đã hết
Đời sau tranh được đẹp đời này

Ảnh đại diện

Tái tặng Khánh lang kỳ 1 (Viên Mai): Bản dịch của Đông A

Xuân chiếu tháng ba cảnh đượm nồng
Sênh ca người tụ lạch tây đông
Ngọn cây treo sáng đèn như biển
Soi trúng hồng nhi giữa má hồng

Ảnh đại diện

Quế lang quy hậu thị tịch khách ngụ vũ nhiên bất năng thành mị kỳ 2 (Viên Mai): Bản dịch của Đông A

Hợp tan tình khổ cõi ta bà
Quấn quít năm ngày sao thế mà
Thành quạnh đêm nay trăng tựa tuyết
Chốn nào người ngọc cất lời ca?

Ảnh đại diện

Quế lang quy hậu thị tịch khách ngụ vũ nhiên bất năng thành mị kỳ 1 (Viên Mai): Bản dịch của Đông A

Chưa phải xuân tàn hoa đã tàn
Hoa rơi nào biết xót xuân tan
Phân minh một bóng đèn chong chiếu
Bởi tại ai mà ớn lạnh lan

Trang trong tổng số 22 trang (217 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối