20/06/2024 12:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa Thanh cung
華清宮

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2014 12:14

 

Nguyên tác

華清恩幸古無倫,
猶恐蛾眉不勝人。
未免被他褒女笑,
只教天子暫蒙塵。

Phiên âm

Hoa Thanh ân hạnh[1] cổ vô luân,
Do khủng nga my bất thắng nhân.
Vị miễn bị tha Bao nữ[2] tiếu,
Chỉ giao thiên tử tạm mông trần.

Dịch nghĩa

Ân sủng của vua ở cung Hoa Thanh xưa chưa từng có,
Nỗi nể sợ giới mày ngài so với tiền nhân chưa thấm vào đâu.
Dẫu không bị tội vì nụ cười của nàng Bao Tự,
Nhưng thiên tử tạm phải hứng chịu bao gió bụi đường xa.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ân sủng ở Hoa Thanh quá đáng
Nể mày ngài kém hạng người xưa
Nụ cười Bao Tự không vừa
Nhà vua chỉ tạm chạy mua bụi đường
Hoa Thanh cung là cung điện xây dựng bên dòng suối nước nóng trên núi Ly sơn, thuộc huyện Lâm Đồng, tỉnh Thiểm Tây năm 747 để Đường Minh Hoàng, Dương Quý Phi cùng quần thần thỉnh thoảng hội họp ăn chơi.

[1] Chỉ những ân sủng của Đường Huyền Tông dành cho năm chị em của Dương Quý Phi, mỗi tháng mười hàng năm tổ chức hội hè ăn chơi cực kỳ xa xỉ ở Hoa Thanh cung.
[2] Tức Bao Tự, sủng phi của vua U vương nhà Tây Chu. Chỉ vì muốn làm Bao Tự cười, vô cớ U vương cho đốt lửa cứu nguy trên phong hoả đài. Chư hầu kéo tới, bẽ bàng quay về. Khi rợ Khuyển nhung tới tấn công, vua cho đốt lửa báo nguy, chư hầu không tới nữa, U vương bị giết thảm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Hoa Thanh cung