馬嵬坡

玄宗回馬楊妃死,
雲雨難忘日月新。
終是聖明天子事,
景陽宮井又何人。

 

Mã Ngôi pha

Huyền Tông hồi mã Dương Phi tử,
Vân vũ nan vong nhật nguyệt tân.
Chung thị thánh minh thiên tử sự,
Cảnh Dương cung tỉnh hựu hà nhân.

 

Dịch nghĩa

Vua Huyền Tông quay ngựa về thì Dương Phi đã chết
Trong mây mưa, khó quên vầng trăng sáng buổi đầu
Rốt cuộc đấy là chuyện các vị vua sáng suốt
Lại là ai ở cái giếng trong cung Cảnh Dương


Gò Mã Ngôi, phía tây huyện Hưng Bình, tỉnh Thiểm Tây. Năm Thiên Bảo đời Đường, An Lộc Sơn làm phản khiến Huyền Tông chạy qua Thục. Tới quán dịch Mã Nguy, quân sĩ không chịu đi, muốn giết Dương Quý Phi trước. Vua sai Cao Lực sĩ xử tử Dương Quý Phi tại đây.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Huyền Tông quay ngựa, Dương Phi chết
Trăng tỏ, mây mưa há dễ phai?
Cái chuyện đế vương âu cũng thế
Cảnh Dương giếng ngọc ấy là ai?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Huyền Tông trở lại, Dương phi vong
Tuế nguyệt đổi thay, tình ái không
Rốt cuộc nhà vua đáng thánh đế
Cảnh Dương giếng cạn ai ngồi trong?

22.00
Trả lời