Đăng bởi Vanachi vào 26/12/2005 02:02, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 04/06/2019 17:13

過華清宮其一

長安回望繡成堆,
山頂千門次第開。
一騎紅塵妃子笑,
無人知是荔枝來。

 

Quá Hoa Thanh cung kỳ 1

Trường An hồi vọng tú thành đôi,
Sơn đính thiên môn thứ đệ khai.
Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu,
Vô nhân tri thị lệ chi lai!

 

Dịch nghĩa

Quay lại trông Trường An như gò thêu gấm,
Trên đỉnh núi, nghìn cửa lần lượt mở ra.
Một người cưỡi ngựa tung bụi hồng, Quý Phi mỉm cười,
Không ai biết rằng ấy là quả vải đã về đến cung.


Hoa Thanh là cung điện xây dựng bên dòng suối nước nóng trên núi Ly sơn, thuộc huyện Lâm Đồng, tỉnh Thiểm Tây, năm 723 để Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi cùng quần thần thỉnh thoảng hội họp ăn chơi, lúc đầu có tên là Ôn Tuyền cung 溫泉宮, năm 747 đổi tên thành Hoa Thanh cung và xây thêm Trường Sinh điện 長生殿, gọi là Tập Linh đài 集靈臺 để cúng tế thần. Bài này nói về nếp sống xa hoa của Dương Quý Phi. Nàng thích ăn trái vải tươi, nên sai lính trực thuộc cưỡi ngựa tốt ngày đi đêm nghỉ để đem trái vải từ huyện Bồi Lăng tỉnh Tứ Xuyên (đường xa hơn ngàn dặm) về Hoa Thanh cung vẫn còn tươi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Trường An trông tựa gấm hoa thêu
Nghìn cửa trên non đã mở đều
Ngựa ruổi bụi hồng, phi mỉm miệng
Ai hay vải tiến đã về triều!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
43.75
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Ngoảnh lại Trường An tựa gấm thêu
Đầu non nghìn cửa mở liền nhau
Bụi hồng ngựa ruổi, phi cười nụ
Vải tiến mang về ai biết đâu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Ngắm lại Trường An tựa gấm chồng,
Đầu non nghìn cửa mở liền thông.
Ai đâu biết vải về đây nhỉ,
Phi tử cười tươi, ngựa bụi hồng.

35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Ngoảnh lại Trường An gấm rực màu
Đầu non nghìn cửa mở kề nhau!
Bụi hồng vó ngựa, Phi cười thích
Ai biết vải thiều đến thật mau!

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Trường An đẹp tựa gấm thêu,
Đầu non, nghìn cửa đã đều mở ra.
Bụi hồng, trên ngựa, cười hoa,
Ai hay trái vải người ta đã về...

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Trường An nhìn lại núi thêu
Đỉnh non nghìn cửa mở theo lần hồi
Bụi hồng ngựa ruổi nàng cười
Chẳng người biết được vải tươi đến rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trông lại Trường An như gấm hoạ
Trên non nghìn cửa mở ra đều
Bụi hồng tung vó phi cười nụ
Vải tiến ai hay đã đến triều

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Từ Trường An cảnh như thêu gấm
Trên đỉnh non cung cấm nguy nga
Quý phi mừng ngựa đường xa
Chẳng ai hay biết mang quà vải tươi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Trường An đồi núi tựa tranh thêu
Ngàn cửa lên non lần mở theo
Thớt ngựa bụi dày, phi thích chí
Ai hay trái vải đã về triều

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quay lại Trường An gấm dệt hoa,
Đỉnh non nghìn cửa mở lần ra.
Ngựa phi tung bụi, Phi cười mỉm,
Vải tiến ai hay về điện toà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối