泊秦淮

煙籠寒水月籠沙,
夜泊秦淮近酒家。
商女不知亡國恨,
隔江猶唱後庭花。

 

Bạc Tần Hoài

Yên lung hàn thuỷ nguyệt lung sa,
Dạ bạc Tần Hoài cận tửu gia.
Thương nữ bất tri vong quốc hận,
Cách giang do xướng “Hậu đình hoa”.

 

Dịch nghĩa

Khói lan toả trên nước lạnh, ánh nguyệt lan trên cát
Buổi đêm đậu thuyền tại bến sông Tần Hoài cạnh quán rượu
Cô gái trẻ không biết đến nỗi hận mất nước
Ở bên kia sông còn hát khúc “Hậu đình hoa”.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (27 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Nước lồng khói toả, cát trăng pha,
Thuyền đỗ sông Hoài cạnh tửu gia.
Con hát biết chi hờn mất nước,
Cách sông còn hát “Hậu đình hoa”.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
124.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Khói trùm nước lạnh, trăng lồng cát,
Thuyền đậu Tần Hoài, cạnh tửu gia.
Cô gái không hay buồn nước mất,
Bên sông còn hát “Hậu đình hoa”.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
94.11
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Khói lồng nước, bóng trăng lồng cát,
Bến Tần Hoài, thuyền sát tửu gia.
Gái ca đâu nghĩ nước nhà,
Cách sông vẫn hát khúc ca “Hậu đình”.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Mộng Sơn

Mây mặt nước, nguyệt đầu ghềnh,
Bến Tần vui chuốc chén quỳnh đêm thanh.
Gái “đêm” quên sóng khuynh thành
Bên sông hát khúc “Hậu đình hoa” chơi!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
24.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phí Minh Tâm

Khói mờ trên nước cát trăng hoà
Đậu bến sông Hoài cạnh tữu gia
Cô ả biết đâu hờn mất nước
Bên sông còn hát khúc “Đình hoa”

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Túc Mỡ

Khói lan nước lạnh, cát trăng xoa
Đêm đậu bến Tần quán chẳng xa
Đào hát biết chăng sầu mất nước
Cách sông hát khúc “Hậu đình hoa”

24.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Khói lồng sóng, cát lồng trăng
Bến Tần Hoài, thuyền đỗ gần tửu gia
Gái còn hát “Hậu đình hoa”
Hờn mất nước, chẳng xót xa trong lòng.


11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Mặt nước lạnh khói loang, trăng tan trên cát,
Hận vong quốc biết gì, ca nhi còn hát!
Bến Tần Hoài, thuyền ta đỗ cạnh tửu gia,
Vẳng tự bên sông lại khúc "Hậu đình hoa"!

54.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trọng Đức

Khói lồng sông lạnh trăng lồng cát
Đêm bến Tần Hoài quán mấy nhà
Thương nữ nào hay sầu vong quốc
Bên sông hát khúc "Hậu đình hoa"

44.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Khói mờ sóng lạnh bãi trăng trong,
Đêm đậu bến Tần quán rượu đông.
Cô gái vô tình quên nước mất,
"Hậu đình hoa" hát vọng sang sông!

24.00
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (27 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối