Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể)
Thời kỳ: Trung Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi Phụng Hà vào 17/03/2011 05:20

山家

板橋人渡泉聲,
茅檐日午雞鳴。
莫嗔焙茶煙暗,
卻喜曬穀天晴。

 

Sơn gia

Bản kiều nhân độ tuyền thanh,
Mao thiềm nhật ngọ kê minh.
Mạc sân bồi trà yên ám,
Khước hỉ sái cốc thiên tình.

 

Dịch nghĩa

Người đi qua cầu gỗ, nghe tiếng nước suối chảy rì rào,
Dưới mái tranh, có tiếng gà gáy báo giờ ngọ.
Đừng buồn vì khói bốc u ám lúc sấy trà,
Hãy vui khi phơi lúa gặp ngày nắng ráo.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dưới chân cầu rì rào tiếng suối
Bên mái tranh gà gáy giấc trưa
Sấy trà đừng trách khói đưa
Hãy mừng nắng ráo lúa mùa khô mau

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Qua cầu róc rách nước khe
Giữa trưa nhà cỏ, le te tiếng gà
Chớ buồn khói ám hong trà
Nên mừng phơi lúa, xem ra tốt trời.

13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Ở dưới chân cầu, tiếng suối đưa,
Nhà tranh, gà gáy giữa ban trưa,
Sấy trà khói bốc, xin đừng giận,
Nắng ráo, vui phơi lúa vụ mùa.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cầu ván người qua suối chảy,
Gà kêu đứng nắng thềm tranh.
Đừng buồn sấy trà khói ám,
Hãy mừng phơi thóc trời thanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Gầm cầu nghe tiếng suối như mưa,
Vườn rộng tiếng gà gáy giữa trưa.
Đừng giận sao trà luôn khói ám,
Hãy vui nắng ráo lúc thu mùa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Người qua cầu gỗ, suối rì rào,
Gà gáy mái tranh, báo ngọ qua.
Đừng trách sấy trà u ám khói,
Vui mừng phơi lúa nắng trời cao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời