14/06/2024 10:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn gia
山家

Tác giả: Trương Kế - 張繼

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Phụng Hà vào 17/03/2011 05:20

 

Nguyên tác

板橋人渡泉聲,
茅檐日午雞鳴。
莫嗔焙茶煙暗,
卻喜曬穀天晴。

Phiên âm

Bản kiều nhân độ tuyền thanh,
Mao thiềm nhật ngọ kê minh.
Mạc sân bồi trà yên ám,
Khước hỉ sái cốc thiên tình.

Dịch nghĩa

Người đi qua cầu gỗ, nghe tiếng nước suối chảy rì rào,
Dưới mái tranh, có tiếng gà gáy báo giờ ngọ.
Đừng buồn vì khói bốc u ám lúc sấy trà,
Hãy vui khi phơi lúa gặp ngày nắng ráo.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dưới chân cầu rì rào tiếng suối
Bên mái tranh gà gáy giấc trưa
Sấy trà đừng trách khói đưa
Hãy mừng nắng ráo lúa mùa khô mau

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Kế » Sơn gia