Ly Sơn, dưới núi nước lăn tăn,
Từng tắm Hoa Thanh đệ nhất nhân.
Mây ám không che kim ốc ấm,
Trăng trong thường thấm ngọc liên xuân.
Nên còn Bao Tự ngàn năm lửa,
Đừng rửa Ngư Dương sạch bụi trần.
Sao có "Thang bàn minh" chín chữ,
Rạng ngời đức thịnh mãi duy tân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.