馬嵬驛

穆滿曾為物外遊,
六龍經此暫淹留。
返魂無驗青煙滅,
埋血空生碧草愁。
香輦卻歸長樂殿,
曉鐘還下景陽樓。
甘泉不復重相見,
誰道文成是故侯。

 

Mã Ngôi dịch

Mục Mãn tằng vi vật ngoại du,
Lục long kinh thử tạm yêm lưu.
Phản hồn vô nghiệm thanh yên diệt,
Mai huyết không sinh bích thảo sầu.
Hương liễn khước quy Trường Lạc điện,
Hiểu chung hoàn hạ Cảnh Dương lâu.
Cam Tuyền bất phục trùng tương kiến,
Thuỳ đạo Văn Thành thị Cố Hầu?

 

Dịch nghĩa

Mục Mãn đã từng có xe tám ngựa kéo đi chơi cõi ngoài,
Sáu rồng kéo xe chở mặt trời cũng tạm qua đó ở lâu dài.
Gọi hồn Dương quý phi về không được, khói xanh đã tắt,
Máu đã chôn còn làm cỏ biếc buồn thương.
Xe thơm cũng muốn quay về cung Trường Lạc,
Chuông sớm vẫn vang lên ở lầu Cảnh Dương.
Không còn thấy lại núi Cam Tuyền nữa,
Ai nói Văn Thành là Cố Hầu?


Gò Mã Ngôi nay trong huyện Hưng Bình, tỉnh Thiểm Tây. Năm 755, An Lộc Sơn làm phản, chiếm kinh thành, Đường Huyền Tông phải chạy vào đất Thục lánh nạn. Khi qua Mã Ngôi, binh sĩ đòi giết Dương Quý Phi mới chịu đi, vua đành làm ngơ cho họ thắt cổ nàng, xác vùi sơ ở gò này. Mã Ngôi dịch là trạm dịch cất trên gò này.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Mục Mãn xa chơi cõi ngoại châu
Sáu rồng qua đó tạm dừng lâu
Hồn về chẳng thấy may xanh dứt
Máu rụng còn vương cỏ biếc sầu
Trường lạc xe hương về trước điện
Cảnh Dương chuông sớm vẳng bên lầu
Cam Tuyền đành hết mong còn gặp
Ai bảo Văn Thành chính Cố Hầu?


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Chuyến đó vua đi xảy việc ngoài
Đành dừng xa giá lúc qua đây
Gọi hồn chẳng được khói xanh tắt
Chôn máu còn sinh cỏ biếc sầu
Trường Lạc chẳng về xe ngát phấn
Cảnh Dương lại xuống chuông hôm mai
Cam Tuyền chẳng lại gặp nhau nữa
Ai nói Văn Thành đáng tước hầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ra cõi ngoài đã từng Mục Mãn
Sáu rồng qua ở tạm dài lâu
Hồn không hiện, tắt khói màu
Máu chôn dưới đất âu sầu cỏ cây
Xe thơm cũng muốn quay Trường Lạc
Chuông sớm còn trên gác Cảnh Dương
Cam Tuyền hết gặp trên đường
Văn Thành ai nói tương đương Cố Hầu?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Mục Mãn từng du ngoạn cõi ngoài
Sáu rồng qua đó tạm lâu dài.
Khói xanh tiêu tản hồn không lại
Cỏ biếc buồn vương máu đổ đầy.
Trường Lạc điện xe hương muốn đến
Cảnh Dương cung chuông sớm ngân dài.
Cam Tuyền không thể về sum họp
Bảo Cố Hầu là Văn Thành đấy ai?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mục Mãn đã từng chơi cõi ngoài,
Sáu rồng chở mặt trời dừng dài.
Gọi hồn không được, hương xanh tắt,
Máu đã chôn vùi, cỏ biếc lay.
Trường Lạc về cung xe cũng muốn,
Cảnh Dương lên lầu vọng chuông mai.
Không còn thấy lại Cam Tuyền nữa,
Bảo Cố Hầu ai, Văn Thành đây?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời