01/07/2022 12:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa Thanh cung
華清宮

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 09/10/2008 23:37

 

Nguyên tác

零葉翻紅萬樹霜,
玉蓮開蕊暖泉香。
行雲不下朝元閣,
一曲淋鈴淚數行。

Phiên âm

Linh diệp phiên hồng vạn thụ sương,
Ngọc liên[1] khai nhị noãn tuyền hương.
Hành vân bất há Triều Nguyên các[2],
Nhất khúc “Lâm linh[3]” lệ sổ hàng.

Dịch nghĩa

Lá úa đổi sang màu hồng, vạn cây đẫm sương,
Sen ngọc nở nhị, suối ấm thơm hương.
Mây trôi không dừng lại ở gác Triều Nguyên,
Một khúc “Lâm linh” lệ nhỏ mấy hàng.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Lá úa hồng rơi vạn nhánh sương,
Ngọc liên nở nhị ấm dòng hương.
Mây trôi chẳng đáp Triều Nguyên các,
Một khúc “Lâm linh” lệ mấy hàng.
Hoa Thanh là cung điện xây dựng bên dòng suối nước nóng trên núi Ly sơn, thuộc huyện Lâm Đồng, tỉnh Thiểm Tây, năm 747 để Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi cùng quần thần thỉnh thoảng hội họp ăn chơi.

[1] Trong suối Ôn Tuyền ở cung Hoa Thanh có một đôi bông sen bằng đá trắng như ngọc.
[2] Các do Đường Huyền Tông cho dựng để thờ Lão Tử.
[3] Tên ca khúc, tương truyền Đường Huyền Tông khi loạn An Lộc Sơn, chạy sang đất Thục, nghe tiếng mưa dầm nhớ Dương Quý Phi mà làm thành điệu Vũ lâm linh gửi nỗi hận.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Hoa Thanh cung