13.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
8 bài trả lời: 8 bản dịch
Từ khoá: tống biệt (263)

Đăng bởi hongha83 vào 09/10/2008 19:54, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 09/10/2008 19:58

三月晦日送客

野酌亂無巡,
送君兼送春。
明年春色至,
莫作未歸人。

 

Tam nguyệt hối nhật tống khách

Dã chước loạn vô tuần,
Tống quân kiêm tống xuân.
Minh niên xuân sắc chí,
Mạc tác vị quy nhân.

 

Dịch nghĩa

Uống rượu ngoài đồng không còn theo tuần tự nữa
Tiễn bạn mà cũng là tiễn xuân
Sang năm khi xuân về
Đừng có làm kẻ chưa trở lại


Có nơi chép tác giả bài thơ này là Ung Dụ Chi 雍裕之.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Bá Vũ

Liên miên rượu tiễn trao mời,
Tiễn Người tiễn cả một trời xuân đi.
Sang năm xuân sắc lại thì,
Đón xuân về nhớ cùng về với xuân.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoài Anh

Giữa đồng chuốc chén dây dưa,
Tôi nay tiễn bác lại vừa tiễn xuân.
Sang năm ngày đón Đông quân,
Xin đừng làm kẻ lần khân chưa về.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Thử hữu tắc bỉ hữu
Thử vô tắc bỉ vô
Thử sinh tắc bỉ sinh
Thử diệt tắc bỉ diệt
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Uống rượu trên nương chén rộn ràng,
Tiễn anh mà cũng tiễn xuân tàn.
Sang năm xuân lại về trời đất,
Đừng có làm như kẻ lạc đàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Rượu uống giữa trời biết mấy tuần,
Tiễn anh luôn thể tiễn đưa xuân.
Năm sau hoa nở chào xuân đến,
Đừng giả quên về chẳng nhớ nhung !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Rượu say uống tít bao tuần
Tiễn anh tiễn cả mùa xuân qua rồi
Xuân sau anh nhớ đến chơi
Thôi đừng lỡ hẹn làm người chậm chân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Rượu uống trên đồng đã loạn tuần
Tiễn ông cũng tiễn cả mùa xuân
Sang năm khi tiết xuân trở lại
Ông nhớ quay về hỡi bạn thân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Đồng quạnh chén không ngơi
Đưa xuân lại tiễn người
Sang năm xuân tới nữa
Về nhá, chớ sai lời


Bản dịch từ Đường thi trích dịch 唐詩摘譯 (ký hiệu VNv.156) đời Nguyễn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Ngoài đồng rượu uống ngà ngà
Tiễn đưa bạn cũ cũng là tiễn xuân
Xin đừng làm kẻ lãng nhân
Xuân về mà chẳng thấy thân trở về

Chưa có đánh giá nào
Trả lời