20/05/2024 10:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa Thanh cung kỳ 3
華清宮其三

Tác giả: Thôi Lỗ - 崔櫓

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 09/10/2008 21:41

 

Nguyên tác

門橫金鎖悄無人,
落日秋聲渭水濱。
紅葉下山寒寂寂,
濕雲如夢雨如塵。

Phiên âm

Môn hoành kim toả tiễu vô nhân,
Lạc nhật thu thanh Vị thuỷ tân[1].
Hồng diệp hạ sơn hàn tịch tịch,
Thấp vân như mộng, vũ như trần.

Dịch nghĩa

Cửa chắn ngang, vàng khoá, chẳng còn ai,
Mặt trời xuống cùng tiếng thu ở bến sông Vị.
Lá hồng từ trên núi lạnh rơi lặng lẽ,
Mây ướt như mộng, mưa như bụi nhỏ.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Cửa che vàng khoá người đâu bóng,
Trời lặn tiếng thu bến Vị trơ.
Núi lạnh lá hồng rơi lặng lẽ,
Mưa như bụi nhỏ, mây như mơ.
[1] Cung Hoa Thanh ở bến sông Vị.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thôi Lỗ » Hoa Thanh cung kỳ 3