Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: cung Hoa Thanh (23)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/04/2014 15:53

華清宮其一

四郊飛雪暗雲端,
唯此宮中落旋干。
綠樹碧檐相掩映,
無人知道外邊寒。

 

Hoa Thanh cung kỳ 1

Tứ giao phi tuyết ám vân đoan,
Duy thử cung trung lạc toàn can.
Lục thụ bích thiềm tương yểm ánh,
Vô nhân tri đạo ngoại biên hàn.

 

Dịch nghĩa

Bốn phía ngoại thành tuyết bay che hết cả mây,
Chỉ có ở cung này là vừa rơi xuống đã khô ngay (vì ấm).
Cây xanh và mái nhà bằng ngói biếc cùng nhau che chở,
Không một ai hay biết bên ngoài trời giá lạnh.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bốn phía thành tuyết bay u ám
Duy trong cung tuyết bám khô ngay
Tàng cây rậm, mái cung dày
Bên ngoài giá lạnh ai hay bao giờ

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tuyết phủ ngoại thành che cả mây,
Cung này rơi xuống đã khô ngay.
Cây xanh mái ngói cùng che chở,
Giá lạnh ngoài trời ai có hay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời