02/10/2022 17:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa Thanh cung kỳ 1
華清宮其一

Tác giả: Ngô Dung - 吳融

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/04/2014 15:53

 

Nguyên tác

四郊飛雪暗雲端,
唯此宮中落旋干。
綠樹碧檐相掩映,
無人知道外邊寒。

Phiên âm

Tứ giao phi tuyết ám vân đoan,
Duy thử cung trung lạc toàn can.
Lục thụ bích thiềm tương yểm ánh,
Vô nhân tri đạo ngoại biên hàn.

Dịch nghĩa

Bốn phía ngoại thành tuyết bay che hết cả mây,
Chỉ có ở cung này là vừa rơi xuống đã khô ngay (vì ấm).
Cây xanh và mái nhà bằng ngói biếc cùng nhau che chở,
Không một ai hay biết bên ngoài trời giá lạnh.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bốn phía thành tuyết bay u ám
Duy trong cung tuyết bám khô ngay
Tàng cây rậm, mái cung dày
Bên ngoài giá lạnh ai hay bao giờ

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Dung » Hoa Thanh cung kỳ 1