02/10/2022 17:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa Thanh cung kỳ 4
華清宮其四

Tác giả: Ngô Dung - 吳融

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 29/12/2015 21:53

 

Nguyên tác

漁陽烽火照函關,
玉輦匆匆下此山。
一曲羽衣聽不盡,
至今遺恨水潺潺。

Phiên âm

Ngư Dương phong hoả chiếu Hàm quan[1],
Ngọc liễn thông thông há thử san.
Nhất khúc “Vũ y[2]” thính bất tận,
Chí kim di hận thuỷ sàn sàn.

Dịch nghĩa

Lửa báo nguy trên phong hoả đài từ Ngư Dương đã truyền tới ải Hàm Cốc,
Xe ngọc của vua và quý phi mới vội vàng dời núi này (Ly sơn).
Vũ khúc “Vũ y” nghe và xem chưa hết,
Tới nay mối hận xưa vẫn làm dòng nước chảy lừ đừ.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Từ Ngư Dương lửa truyền Hàm Cốc
Xe ngọc ngà lóc cóc hạ san
“Vũ y” ca khúc chưa tàn
Tới nay hận cũ làm sông lừ đừ
Ngư Dương là tên thành, nay thuộc huyện Bình Cốc, tỉnh Hà Bắc, nơi An Lộc Sơn khởi binh nổi loạn.

[1] Tức cửa ải Hàm Cốc, rất trọng yếu để bảo vệ kinh đô Trường An.
[2] Gọi tắt của “Nghê thường vũ y khúc”, là vũ khúc Đường Huyền Tông và quý phi đang nghe, phải bỏ dở để chạy loạn An Lộc Sơn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Dung » Hoa Thanh cung kỳ 4