華清宮其二

長生秘殿倚青蒼,
擬敵金庭不死鄉。
無奈逝川東去急,
秦陵松柏滿殘陽。

 

Hoa Thanh cung kỳ 2

Trường Sinh bí điện ỷ thanh thương,
Nghĩ địch kim đình bất tử hương.
Vô nại thệ xuyên đông khứ cấp,
Tần lăng tùng bách mãn tàn dương.

 

Dịch nghĩa

Mật điện Trường Sinh có cây xanh um tùm bao phủ,
Nghĩ đây là nơi họ sẽ sống mãi không chết.
Dù dòng nước chảy về đông đi gấp không trở lại,
Và lăng các vua nằm đầy trong rừng thông bách buổi chiều tà.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Điện Trường Sinh cây xanh bao phủ
Nghĩ đây là bất tử quê hương
Cho dù dâu bể tang thương
Rừng thông chiều xuống lăng Đường ngổn ngang

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trường Sinh mật điện phủ cây xanh,
Đây nghĩ là nơi sống mãi lành.
Dù nước về đông không trở lại,
Lăng cùng thông bách chiều tà nhanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời