Điện Trường Sinh cây xanh bao phủ
Nghĩ đây là bất tử quê hương
Cho dù dâu bể tang thương
Rừng thông chiều xuống lăng Đường ngổn ngang

tửu tận tình do tại