Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
14 bài thơ
Tạo ngày 30/12/2006 17:44 bởi Vanachi
Tiết Năng 薛能 (?-880) tự Thái Chuyết 太拙, người Phần Châu 汾州, thi nhân đời Vãn Đường. Ông đỗ tiến sĩ năm Hội Xương thứ 6 đời Đường Vũ Tông (846).