Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 22/02/2008 15:07

和人有感

莫愁家住石城西,
月墜星沈客到迷。
一院無人春寂寂,
九原何處草萋萋。
香魂未散煙籠水,
舞袖休翻柳拂堤。
蘭棹一移風雨急,
流鶯千萬莫長啼。

 

Hoạ nhân “Hữu cảm”

Mạc Sầu gia trú Thạch Thành tê,
Nguyệt truỵ tinh trầm khách đáo mê.
Nhất viện vô nhân xuân tịch tịch,
Cửu nguyên hà xứ thảo thê thê.
Hương hồn vị tán yên lung thuỷ,
Vũ tụ hưu phiên liễu phất đê.
Lan trạo nhất di phong vũ cấp,
Lưu oanh thiên vạn mạc trường đề.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mạc Sầu ở Thạch Thành tây,
Sao chìm trăng rụng khách say đắm hồn.
Xuân buồn lặng lẽ viện không,
Cửu nguyên cỏ mọc um tùm thê lương.
Hồn thơm quyện nước lồng sương,
Áo ngưng tay múa liễu chùng phẩy đê.
Động chèo mưa gió nặng nề,
Muôn oanh chuyển động chẳng nghe tiếng dài.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thạch Thành tây Mạc Sầu cư ngụ
Khách mê say trăng lặn sao chìm
Không người viện vắng im lìm
Ở nơi chín suối um tùm cỏ xanh
Sương lồng nước chưa tan hồn phách
Áo múa ngưng liễu phất bờ đê
Mái chèo đẩy, mưa gió về
Chim oanh không hót bay đi từng đàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Tây Thạch Thành cư trú Mạc Sầu
Trăng sao chìm khách đắm mê sâu.
Một lầu vắng lặng xuân u tịch
Chín suối nơi nao cỏ thắm màu.
Khói toả sương hồn chưa phát tán
Liễu vờn đê áo múa ngừng lâu.
Chèo lan khua nước mưa giông nổi
Ngàn vạn oanh bay chẳng hót đâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mạc Sầu trú Thạch Thành Tây,
Trăng sao chìm khách đắm say mơ màng.
Một lầu vắng lặng xuân sang,
Nơi nao chín suối mang mang cỏ màu.
Hương hồn chưa tán sương sầu,
Áo tay đê phất ngừng lâu liễu vờn.
Chèo lan khua nước mưa giương,
Oanh bay ngàn vạn chẳng thường hót đâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời