19/01/2022 17:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ nhân “Hữu cảm”
和人有感

Tác giả: Ngô Dung - 吳融

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 22/02/2008 15:07

 

Nguyên tác

莫愁家住石城西,
月墜星沈客到迷。
一院無人春寂寂,
九原何處草萋萋。
香魂未散煙籠水,
舞袖休翻柳拂堤。
蘭棹一移風雨急,
流鶯千萬莫長啼。

Phiên âm

Mạc Sầu gia trú Thạch Thành tê,
Nguyệt truỵ tinh trầm khách đáo mê.
Nhất viện vô nhân xuân tịch tịch,
Cửu nguyên hà xứ thảo thê thê.
Hương hồn vị tán yên lung thuỷ,
Vũ tụ hưu phiên liễu phất đê.
Lan trạo nhất di phong vũ cấp,
Lưu oanh thiên vạn mạc trường đề.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mạc Sầu ở Thạch Thành tây,
Sao chìm trăng rụng khách say đắm hồn.
Xuân buồn lặng lẽ viện không,
Cửu nguyên cỏ mọc um tùm thê lương.
Hồn thơm quyện nước lồng sương,
Áo ngưng tay múa liễu chùng phẩy đê.
Động chèo mưa gió nặng nề,
Muôn oanh chuyển động chẳng nghe tiếng dài.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Dung » Hoạ nhân “Hữu cảm”