Núi Thái Hàng tuyết rơi lớp lớp
Trời tháng hai gió bấc vẫn còn
Bắc sông Vị, ngựa rợ bon
Đến nay còn muốn ngó nhòm Sơn Đông
Dân Y Xuyên trăm năm ta thán
Sao không theo Nguỵ Giáng năm lời?
Chiều về sầu hận vửa nguôi
Thoảng đâu kèn rợ một bài bi ai

tửu tận tình do tại