14.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/04/2014 16:17

金橋感事

太行和雪疊晴空,
二月郊原尚朔風。
飲馬早聞臨渭北,
射雕今欲過山東。
百年徒有伊川嘆,
五利寧無魏絳功?
日暮長亭正愁絕,
哀笳一曲戍煙中。

 

Kim kiều cảm sự

Thái Hàng hoà tuyết điệp tình không,
Nhị nguyệt giao nguyên thượng sóc phong.
Ẩm mã tảo văn lâm Vị bắc,
Xạ điêu kim dục quá Sơn Đông.
Bách niên đồ hữu Y Xuyên thán,
Ngũ lợi ninh vô Nguỵ Giáng công?
Nhật mộ trường đình chính sầu tuyệt,
Ai già nhất khúc thú yên trung.

 

Dịch nghĩa

Núi Thái Hàng tuyết phủ lớp lớp, trời quang đãng,
Tháng hai nơi ngoại thành vẫn còn gió bấc.
Nghe từ lâu ngựa rợ đã vào phía bắc sông Vị,
Nay rợ Sa Đà muốn qua Sơn Đông.
Cả trăm năm dân Y Xưyên ca thán,
Sao không theo cách của Nguỵ Giáng có năm điều lợi?
Buổi chiều nơi đình dài, nỗi sầu vừa nguôi ngoai,
Thì một khúc kèn rợ bi ai vẳng từ một ải mờ trong sương.


Cầu Kim nay ở phía tây nam huyện Trường Trị, tỉnh Sơn Tây. Bài này làm khoảng năm 890 khi nhà Đường sắp diệt vong. Lý Khắc Dụng thuộc bộ tộc Sa Đà chiếm cứ vùng tây bắc Sơn Tây, quân nhà Đường phản công chiếm lại nhưng thất bại, quân Sa Đà thừa thắng tiến chiếm thêm ba châu nữa thuộc tỉnh Sơn Đông.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Núi Thái Hàng tuyết rơi lớp lớp
Trời tháng hai gió bấc vẫn còn
Bắc sông Vị, ngựa rợ bon
Đến nay còn muốn ngó nhòm Sơn Đông
Dân Y Xuyên trăm năm ta thán
Sao không theo Nguỵ Giáng năm lời?
Chiều về sầu hận vửa nguôi
Thoảng đâu kèn rợ một bài bi ai

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thái Hàng lớp tuyết phủ trời thanh,
Gió bấc tháng hai còn ngoại thành.
Sông Vị từ lâu vào ngựa rợ,
Sa Đà rợ muốn Sơn Đông tranh.
Y Xưyên ca thán trăm năm trước,
Nguỵ Giáng có công năm lợi danh?
Chiều tối đình dài, sầu bất tuyệt,
Khúc buồn kèn rợ vẳng sương quanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời