賣花翁

和煙和露一叢花,
擔入宮城許史家。
惆悵東風無處說,
不教閑地著春華。

 

Mại hoa ông

Hoà yên hoà lộ nhất tùng hoa,
Đảm nhập cung thành Hứa, Sử gia.
Trù trướng đông phong vô xứ thuyết,
Bất giao nhàn địa trước xuân hoa.

 

Dịch nghĩa

Gánh hoa mới hái còn đọng móc và hơi sương,
Được đưa vào kinh thành cho hoàng thân quốc thích.
Giận gió đông hết chỗ nói,
Chẳng biết làm cho đồng quê cũng hoa lệ.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bao gánh hoa hái còn sương móc
Đưa vào cung cho quốc thích dùng
Gió đông đáng giận vô cùng
Chẳng làm thôn xóm cũng chung sang giàu

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gánh hoa mới hái đọng hơi sương,
Đưa được kinh thành các tước vương.
Giận gió đông về không chỗ nói,
Chẳng làm quê xóm lệ hoa nhường!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời